تلفن تماس: 05136111872     آدرس آموزشگاه هنرجویان شهریار: مشهد، بلوار معلم، بین معلم 16 و 18 پلاک 364، واحد 5

سیاست حریم خصوصی

بند اول :  تعهدات طرف اول

1- آموزش تخصصی وکاربردی نرم افزار انتخاب شده.

2- طرف اول متعهد است جلسات را طبق توافق بصورت کامل و مستمر برگزار نماید.

3-چنانچه طرف اول قرار داد قصد کنسل کردن کلاس را داشته باشد میتواند 8 ساعت قبل از شروع کلاس جهت کنسلی کلاس اقدام کند.

4-حضور به موقع استاد در کلاس و بررسی تمارین.

5-آموزشگاه تعهدی برای دراختیار گذاشتن سیستم برای دوره های معماری به هنرجویان ندارد.


بند دوم: تعهدات طرف دوم

1- حضور به موقع درکلاس.

2-چنانچه طرف دوم قرارداد بیش از 3 جلسه غیبت را داشته باشد طرف اول دیگر تعهدی برای ارائه گواهی پایان دوره یا مدرک نخواهد داشت .

3- در صورت عدم انجام تمارین نرم افزاری وکم کاری از سوی طرف دوم ، طرف اول مسئولیتی برای به نتیجه دلخواه رساندن طرف دوم  نخواهد داشت. 

4-هنرجو میتواند برای انجام تمارین کلاسی لب تاپ به همراه داشته باشد و در غیر این صورت تمارین را در فلش به استاد تحویل دهد.


بند سوم :شرایط تسویه حساب و انصراف

1-قبل از شروع اولین جلسه دوره شهریه پرداخت شود.

2-در صورت اقساط مابقی شهریه در 2 فقره چک در تاریخ 30 روز و 60 روز پس از ثبت نام پرداخت شود.

3-درصورت انصراف طرف دوم از شرکت در دوره ،از زمان ثبت نام تا حداکثر پایان پنج درصد از کل دوره یا حداقل یک جلسه ،استرداد 80 درصد شهریه امکان پذیر است . درصورت انصراف پس از مدت ذکرشده هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد گردید.